خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

هنوز پرستار مورد اعتمادی پیدا نکردین!
همراهت با دقت بالایی پرستارانی ماهر، توانا و منظم را برای انجام انواع خدمات پرستاری از جمله سرم تراپی، پانسمان، نوار قلب، تست قند خون و … به استخدام درآورده است.
همچنین برای هرکسی ممکن است اتفاق بیفتد که با وجود مشغله های کاری که دارد، فرصت کافی برای رسیدگی به نوزادان یا کودکان، افراد سالمند و یا حتی مراقبت از بیمار خود را نداشته باشد.
از این جهت ما به شما پرستارانی مورد اعتماد در حوزه های مختلف پزشکی و پرستاری معرفی می کنیم تا رفاه شما را به ارمغان بیاورند.

ساعات خدمت رسانی: تمام طول هفته 24 ساعت شبانه روز

شماره تلفن پاسخگویی: 91690102-021

شماره تماس اضطراری: 26856967-021