تزریقات در منزل

تزریقات در منزل

نگران پاکیزگی اتاق تزریقات نباشید!
خیلی از ما دغدغه زمان و مکان را برای انجام خدمات پزشکی از جمله امور تزریقات داریم و بهداشت و پاکیزگی آن محل بسیار حائز اهمیت می باشد، به این منظور دیگر می توانید از طریق سرویس تزریقات در منزل همراهت، این امور را در منزل یا محل کار خود با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی انجام دهید. انواع تزریقات درمانی، تقویتی و زیبایی تحت نظر پزشک، توسط این مرکز انجام می شود.

ساعات خدمت رسانی: تمام طول هفته 24 ساعت شبانه روز

شماره تلفن پاسخگویی: 91690102-021

شماره تماس اضطراری: 26856967-021