ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل

اگر حال مساعدی نداری، دیگه نمی خواد تا پیش دکتر بری!
همراهت برای مراقبت بیشتر از شما، خدمتی دیگر در نظر گرفته و آن هم ویزیت پزشک در منزل می باشد تا دیگر شما در مطب یا بیمارستان برای اینکه نوبتتان شود، منتظر نمانید و در هر زمانی در صورت ثبت در خواست، همراه شما باشد.
کلیه پزشکان ما از میان بهترین پزشکان و اساتید دانشگاه ها انتخاب شده اند و مناسب ترین پزشک با توجه به نیاز شما، بر بالین بیمار حاضر خواهد شد.

ساعات خدمت رسانی: تمام طول هفته 24 ساعت شبانه روز

شماره تلفن پاسخگویی: 91690102-021

شماره تماس اضطراری: 26856967-021